Datum Document Korte toelichting
21 januari 1991 Uitspraak Raad van State De Raad van State bekrachtigt het besluit van Gemeente Maastricht om tijdelijk, voor maximaal vijf jaar, een woonwagenlocatie in te richten op de Maastrichterweg op basis van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
16 januari 1992 Convenant inzake de tijdelijkheid van de woonwagenlocatie Gemeente Maastricht sluit een convenant met bewonersgroeperingen en gebruikers van het parkgebeid De Heeg Zuid. De Gemeente verklaart expliciet dat ze de periode van tijdelijkheid niet zal gebruiken om de woonwagenlocatie definitief te maken. (Blad 1 punt d.)
16 januari 1992 Convenant inzake de inrichting van het parkgebied de Heeg Zuid. Gemeente Maastricht sluit een convenant met bewonersgroeperingen en gebruikers van het parkgebeid De Heeg Zuid inzake de inrichting van het parkgebied. Bij punt 2.1 bevestigt Gemeente Maastricht nogmaals de tijdelijkheid van de locatie Maastrichterweg.
14 januari 2004 Brief van het College aan de   convenantpartijen B&W schrijven enerzijds over "fel verzet tegen het permanent maken van de locatie" en anderzijds wijst het college op de "juridische aspecten en problemen". B&W besluiten "De locatie Maastrichterweg conform de oorspronkelijke planning op te heffen." Onderaan pagina 1. verzoekt B&W om 'de overige convenantpartijen' op de hoogte te brengen.
14 januari 2004 Brief van het college aan de woonwagenbewoners B&W schrijven enerzijds over "fel verzet tegen het permanent maken van de locatie" en anderzijds wijst het college op de "juridische aspecten en problemen". B&W besluiten "De locatie Maastrichterweg conform de oorspronkelijke planning op te heffen."
18 april 2007 Voortgangsverslag inzake de Vinkenslag Gemeente Maastricht geeft aan op blz. 2-3 dat "de locatie Maastrichterweg vanaf 2009 niet meer zal worden gebruikt als woonwagenlocatie........." want "het terrein heeft een recreatieve bestemming........."
30 november 2009 Brief Plan van Gemeente maastricht om tijdelijke locatie permanent te maken Brief aan de bewoners in De Heeg Zuid over het plan van Gemeente Maastricht om de tijdelijke woonwagenlocatie op de Maastrichterweg definitief te maken.
05 december 2009 Krantenartikel Plan om tijdelijke locatie permanent te maken Artikel in Dagblad de Limburger. Gemeente Maastricht dreigt haar woord te breken. Ze dreigt afspraken, bevestigd in twee convenanten (en later nog vele malen herbevestigd) niet na te komen. De vraag is dus: Is afspraak, afspraak?
14 december 2009 Krantenartikel Gemeente Eijsden weet niets van plan voor een "grenskamp" Gemeente Eijsden reageert ge飏riteerd op het feit dat Gemeente Maastricht haar niet heeft ge飊formeerd over het plan om de Maastrichterweg definitief te maken.
17 december 2009 Krantenartikel Gemeenteraad worstelt met tijdelijk kamp de Heeg De Gemeenteraad worstelt met het tijdelijke woonwagenkamp in De Heeg. Moet het permanent worden of niet? Het stadsbestuur heeft de bewoners (weer) overvallen. Nu ligt het verwijt van onbetrouwbaar bestuur op de loer.
24 december 2009 Krantenartikel Buurt zal zwijgen op hoorzitting over kamp Omwonenden hebben bij Gemeente Maastricht besloten overleg aangevraagd waarin ze "onbedreigd" kunnen spreken.
22 januari 2010 Krantenartikel Kamp De Heeg het goedkoopst De plannen van de gemeente worden in dit artikel nader toegelicht. Alleen het groene kader en de foto bij het artikel gaan over de hoorzitting van 21 januari 2010 in De Heeg.
25 mei 2010 Krantenartikel Politieke twijfel over kampje De Heeg Veel Maastrichtse Raadsfracties hebben nog grote reserves bij het voorstel om het woonwagenkampje aan de Maastrichterweg een permanente status te geven.
1 juni 2010 Krantenartikel Wat is een afspraak waard? De gemeenteraad staat voor de keuze: kiezen voor de oplossing die als "minst slechte" wordt gepresenteerd of kiezen voor "Afspraak is Afspraak!"
2 juni 2010 Krantenartikel Eenheid in coalitie gaat voor betrouwbaarheid Betrouwbaarheid. Daar was het de Maastrichtse politiek om te doen in het dossier "kampje-Maastrichterweg". Als je de kwestie echter weer uitstelt op zoek naar betere argumenten, worden die niet geloofwaardiger.
2 juni 2010 Krantenartikel Besluit kampje uitgesteld tot oktober Worsteling met hoofdpijndossier woonwagenkamp Maastrichterweg leidt opnieuw tot uitstel.
5 juni 2010 Krantenartikel Allebonneur Gehaktbal Allebonneur geeft gehaktbal (poedelprijs voor onbegrijpelijkheden) aan wethouder Jacques Costongs voor zijn betoog over de locatie Maastrichterweg.
09 oktober 2010 Krantenartikel Kampje De Heeg mogelijk toch weg Wethouder Jacques Costongs geeft aan dat locatie Maastrichterweg mogelijk toch niet permanent wordt

Voor nadere informatie: info@afspraak-afspraak.nl